آرنج بند

آرنج بند

ارنج بند
ارنج بند

آرنج بند جهت ایجاد گرما و راحتی برای ماهیچه های اطراف آرنج به کار می‌رود.
این ارتز دارای یک نوار چسب محکم برای ایجاد فشار مناسب و ایستایی عالی است.
جنس محصول از نئوپرن کشی بوده و در موارد زیر کاربرد دارد:

۱- دررفتگی یا کشیدگی تاندون
۲- در رفتگی آرنج
۳- التهاب طولانی مدت بعد از عمل جراحی و …