ارتزهای انگشت دست

ارتزهای انگشت دست

ارتزهای انگشت دست

۱-Mallet Finger Splint

ملت فینگر، انگشت بیس‌بال یا انگشت چکشی نیز نامیده می‌شود.

در عارضه مالت فینگر، انگشت به علت پارگی رباط اکستانسور دچار آسیب و تغییر شکل می‌شود.

این اتفاق زمانی می‌افتد که یک جسم مانند توپ به نوک شست یا انگشتان دیگر دست برخورد کند.

گاهی اوقات اگر نیرو زیاد باشد، استخوان نیز همراه با تاندون کشیده می‌شود که باعث می‌شود شست یا سایر انگشتان دیگر قادر به صاف شدن نباشند. به‌طورکلی انگشت چکشی یک آسیب ورزشی است که بازیکنان بیس بال، والیبال و بسکتبال به‌طور مرتب با آن روبه‌رو می‌شوند. ملت فینگر همچنین ممکن است به علت شکستن یا بریده شدن انگشت در انواع خاصی از مشاغل ایجاد شود.

        Mallet Finger

 

جهت درمان انگشت چکشی در صورت عدم شکستگی یا سایش از اسپلینت Mallet Finger Splint برای حدود هشت هفته استفاده می‌شود.

این سپلینت کمک می‌کند تا انگشت در یک موقعیت صاف نگه‌داشته شود و به بهبود مناسب تاندون کمک کند.

ارتز انگشتان دست
ارتز انگشتان دست

 

 

۲-Dynamic Finger Splint

از این ارتز جهت قراردادن مفصل اینترفالانژیال در اکستنشن کامل بعد از فلکشن انگشت به صورت دینامیک قابل تنظیم استفاده می‌گردد .

   اسپلینت Dynamic Finger

 

۳-Jack Joint  Splint

عملکرد این ارتوز به این صورت است که با اعمال فشار تدریجی و قابل تنظیم(توسط پیچ های موجود در ارتوز) بر روی مفاصل انگشتان دست موجب بهبود دفورمیتی Flexion Contracture مفاصل PIP می شود.

        اسپلینت Jack Joint