Home Phone

ارتز سارمیِنتو (Sarmiento)

ارتز سارمیِنتو (Sarmiento)

ارتز سارمیِنتو (Sarmiento) در شکستگی های بازو به کار میرود.

این ارتز به مانند گچ عمل میکند و به بافت نرم فشار می آورد.

این ارتز سفارشی و بر اساس قالب گچی گرفته شده از بازو بیمار ساخته میشود .

ارتز سارمیِنتو (Sarmiento) قطعه بازویی را بی حرکت میکند، بدون اینکه محدودیتی در حرکت شانه و آرنج ایجاد کند.

مواد مورد استفاده در ساخت این ارتز پلاستیک نیمه سخت میباشد.

درجه سختی این مواد به حدی است که بازو را ثبات میدهد ولی به اندازه کافی انعطاف پذیری دارد که استفاده از آن برای فرد مشکل نباشد.

این مواد براحتی فرم داده میشوند و بر اساس تغییرات حجمی بازو به علت کاهش ورم و تحلیل رفتن عضلات قابل تنظیم هستند.

این ارتز در شکستگیهای ثلث تحتانی استخوان بازو  تجویز می شود.

در شکستگی های دیستال بازو و یا شکستگیهای مفصل آرنج، قسمت بازویی با یک مفصل مدرج فلزی به شل ساعد متصل میگردد تا بازوی اهرمی و ثبات بیشتری فراهم کند

کاربرد :
۱٫ شکستکی استخوان بازو با جابجایی کم
۲٫ پس از جراحی استخوان یا بافت بازو
۳٫ تومورهای استخوانی که در آن استخوان مستعد شکستگی است
۴٫ پس از باز کردن گچ یا آتل در موارد شکستگی