بریس Hinge Knee یا Knee cage

بریس Hinge Knee یا Knee cage

بریس Hinge Knee یا Knee cage با مفصل مدرج و تلسکوپیک، باعث اصلاح مسیر فلکشن و اکستنشن زانو در حین حرکت می شود.

مفصل زانو از جمله مفاصل متحرک و تحمل کننده وزن در انسان می باشد.

همچنین زانو بزرگترین مفصل بدن می باشد.

به همین دلیل و همچنین تحرک بالای این مفصل، زانو پیوسته درمعرض آسیب های گوناگون قرار دارد.

موارد متعددی وجود دارد که مفصل زانو به دلیلی صدمه جدی بافت نرم اطرف آن و یا پس از بی حرکتی طولانی ناشی از جراحی، همچنان نیاز به حمایت و مراقبت دارد

این زانو بند دارای درجه تنظیم میزان حرکت پا میباشد که به راحتی می تواند حرکات پا را کنترل کند و در عین حال زاویه مناسبی جهت درمان به پای شما بدهد.

همچنین جهت جلوگیری از جابجایی برروی اندام، دارای طراحی سبک و در عین حال مقاوم و محکم می باشد.

علاوه براین، این زانوبند دارای پدهای ضخیم می باشد تا بیمار احساس راحتی کند.