زانو بند تک محوره

زانو بند تک محوره

زانوبند
زانوبند

زانو بند تک محوره جهت استفاده به هنگام آسیب لیگامان و پیچ خوردگی و کشیدگی های زانو و کندرومالای (سندرم زانوی دونده یا نرم شدن غضروف استخوان کشکک)مورد استفاده قرار می گیرد .

این زانو بند از جنس مرغوب نئوپرن کشی تهیه شده است.

همچنین آتل های فنری کناری زانو بند برای حمایت بیشتر تعبیه شده است.

وجود حلقه ها و چسب ها در این زانوبند پوشیدن آن را راحت کرده است.

این محصول موجود در سایزهای S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL می باشد .

برای بدست آورن سایز مناسب دور زانو باید اندازه گیری شود.