Home Phone

شکم بند طبی

شکم بند طبی

تنه شامل قفسه سینه، شکم و لگن می شود. عضلات شکم بین دنده ها و لگن  و در قسمت جلویی بدن قرار دارند.

عضلات شکم از تنه حمایت می کند، اجازه حرکت را می دهد، و ارگان های داخلی بدن را با تنظیم فشار شکم در جای خود نگه می دارند.

به دلایل مختلفی مانند افزایش سن، چاقی، کشیدگی یا ضعف عضلات قدام شکم ، زایمان های مکرر در زنان، و همچنین جراحی در ناحیه شکم، توانایی عضلات شکم کاهش پیدا می‌کند و باعث برآمدگی در ناحیه شکم می شود.

این شرایط باعث جابه جایی مرکز ثقل بدن به سمت پایین و جلو می‌شود که باعث افزایش انحنای کمر را شده و سبب درد و ناراحتی می‌شود.

شکم بند طبی قابل تنظیم بوده و جهت حمایت از درد کمر و فشرده سازی عضلات شکمی بعد از جراحی شکم یا بعد از زایمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شکم بند کمک می کند که شکم به شکل اصلی خود باز گردد و علاوه بر این استقامت بافتی را که بعد از کاهش وزن زایمان، سفتی خود را از دست داده، افزایش می دهد.

البته توصیه می‌گردد  که فرد، به طور همزمان تمرینات ورزشی را نیز انجام دهد.