Home Phone

قوزبند طبی

قوزبند طبی

قوزبند
قوزبند

قوزبند طبی یا Anti Kyphotic یک ارتز یادآورنده حرکتی (kinesthetic Reminder) است.

استفاده از قوزبند طبی به همراه حرکات اصلاحی می تواند به اصلاح قوز پشتی در وضعیت های مختلفی همچون نشستن در پشت میز، ایستادن و راه رفتن کمک کند.

این ناهنجاری وضعیتی بیشتر در دانش آموزان و کارمندانی که ضعف عضلات پشتی دارند دیده می شود.