Home Phone

کفی طبی

کفی طبی
کفی طبی

کفش‌ و کفی طبی برای محافظت از پا و اصلاح مشکلات آن استفاده می شود.

کفی طبی ارتزی است که برای اصلاح الگوی راه رفتن مورد استفاده قرار میگیرد.

کفی طبی در شکل‌ها، اندازه‌ها و مواد مختلف عرضه شده و متناسب با پای فرد ساخته می شود.

انواع کفی طبی (medical footwear or insole) جهت درمان، کنترل و اصلاح صافی کف پا ساخته می شود.

همچنین کاهش درد پاشنه (مانند خار پاشنه)، اصلاح اختلالات وضعیتی مفاصل اندام تحتانی (مانند زانوی پرانتزی)، پیشگیری از زخم پای دیابتی، پیشگیری از آسیب های ورزشی کاربردهای دیگر کفی طبی است.