کمربند ۴ فنره تمام کش

کمربند ۴ فنره تمام کش

کمربند ۴ فنره تمام کش
ارتز کمر

کمربند ۴ فنره تمام کش کمک بسیاری به درمان کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر و حفاظت از ستون فقرات در برابر ضربه کمک کرده و مصرف آن پس از عمل جراحی دیسک کمر توصیه می گردد.

این محصول دارای چهار آتل سخت پلی آمید است که به جای میله های فلزی بکار رفته اند.

ضمن اینکه آتل ها متناسب با فرم انحنای ستون فقرات می باشند.

کاربرد:

– با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند.

– با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند.

– با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد

– توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند.

  مضرات عدم مصرف:

– پیشرفت آرتروز مهره های کمر

– پیشرفت فتق دیسک

–  جابه جایی مهره ها