کوکاپ(مچ بند دست) بدون شستی

کوکاپ(مچ بند دست) بدون شستی

مچ بند بدون شستی
مچ بند بدون شستی

کوکاپ(مچ بند دست) بدون شستی ،ناحیه دست تا میانه  ساعد را در بر میگیرد و از شایع ترین موارد تجویزی در حیطه ارتوز میباشد. انواع مختلف این وسیله از جنس چرم ، نئوپرن ، ترموپلاستیک ، اورفیت و پی وی سی یا تلفیقی از این مواد ساخته میگردد. زاویه مفصل مچ دست در این وسیله بسته به عارضه بایستی تنطیم گردد .این وسیله با هدف محدودیت حرکات و ایجاد ثبات مفصلی به منطور کاهش درد یا جلوگیری از کنتراکچر د کاربرد دارد.

کاربرد:

– بی حرکتی بعد از جراحی
– ضایعات عصب رادیال
– ضایعات تاندونی
– ضایعات بافت نرم اطراف مچ و دیسک داخل مچ
– بی ثباتی های مفصلی و ضایعات لیگامانی
– سوختگی ها
– ضایعات شبکه براکیال
– شکستگی های داخل مچ و استخوان اسکافودید