قوزبند طبی

قوزبند طبی

قوزبند
قوزبند

قوزبند طبی یا Anti Kyphotic یک ارتز یادآورنده حرکتی (kinesthetic Reminder) است.

استفاده از قوزبند طبی به همراه حرکات اصلاحی می تواند به اصلاح قوز پشتی در وضعیت های مختلفی همچون نشستن در پشت میز، ایستادن و راه رفتن کمک کند.

این ناهنجاری وضعیتی بیشتر در دانش آموزان و کارمندانی که ضعف عضلات پشتی دارند دیده می شود.