کلینیک ارتوپدی فنی رجبی راد
در کنار شما در تمامی قدم هایتان

ارزش های ما

مرکز تخصصی ارتز و پروتز رجبی راد ،مجموعه قدرتمند کلینیکی ارتوپدی فنی است که سال ها به صورت آکادمیک در حوزه مشاوره، طراحی و ساخت ارتزها و پروتزها ،آموزش دانشجویان ،کارورزان ،برگزاری دوره های علمی –تئوری ،تحقیقات علمی در محیط توانبخشی و غربالگری و ارزیابی جسمی فعالیت دارد این مجموعه دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشت و درمان می باشد و تمامی فعالیت ها زیر نظر مسئول فنی انجام می گیرد این مجموعه از کادری جوان برخوردار بوده و اعضای آن عضو انجمن ISPO جهانی ،انجمن های علمی ارتز و پروتز و انجمن مهندسی توانبخشی ایران هستند و همگی در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل و یا مشغول به تحصیل می باشند.

خدمات ما

اصلاح کف پای صاف

ساخت کفش طبی

اصلاح قوز پشتی

درمان زانوی ضربدری

درمان زانوی پرانتزی

ساخت کفی طبی

ارتوز اندام فوقانی

پروتز دست مصنوعی

آخرین مطالب

کفش طبی یا Orthopedic Shoe

چرا باید از کفش طبی یا Orthopedic Shoe استفاده کنیم؟ کفش طبی یا Orthopedic shoe : یکی از مهمترین انتخاب هایی

بریس ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ

بریس ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ بریس ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ارﺗﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻓﻮرﻣﻴﺘﻲ اﺳـﻜﻮﻟﻴﻮز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن

قوز پشتی یا کیفوز چیست؟

قوز پشتی قوز پشت، خمیدگی ستون فقرات است. این قوز موجب می‌شود قسمت بالای پشت بدن گردتر از حالت طبیعی