Home Phone

درباره ما

گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia)

مرکز تخصصی ارتز و پروتز

رجبی راد

مرکز تخصصی ارتز و پروتز رجبی راد ،مجموعه قدرتمند کلینیکی ارتوپدی فنی است که سال ها به صورت آکادمیک در حوزه مشاوره، طراحی و ساخت ارتزها و پروتزها ،آموزش دانشجویان ،کارورزان ،برگزاری دوره های علمی –تئوری ،تحقیقات علمی در محیط توانبخشی و غربالگری و ارزیابی جسمی فعالیت دارد این مجموعه دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشت و درمان می باشد و تمامی فعالیت ها زیر نظر مسئول فنی انجام می گیرد این مجموعه از کادری جوان برخوردار بوده و اعضای آن عضو انجمن ISPO جهانی ،انجمن های علمی ارتز و پروتز و انجمن مهندسی توانبخشی ایران هستند و همگی در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل و یا مشغول به تحصیل می باشند.