Home Phone

بانداژ ترقوه

بانداژ ترقوه

بانداژ ترقوه
بانداژ ترقوه

بانداژ ترقوه یا “۸ bandage” ضمن حفظ راحتی بیمار استخوان ترقوه را تا حد مطلوب تثبیت می نماید. تمامی سطوحی که احتمال تماس با پوست بدن را دارند از الیاف طبیعی و ضد حساسیت تهیه شده است. از آنجا که تنظیم دقیق فشار روی استخوان ترقوه از اهمیت زیادی برخوردار است بستن این وسیله توسط پزشک معالج توصیه می شود.

همچنین در صورت بروز علائمی مانند بی حسی، درد و خواب گرفتگی در دست ها، بازو، ساعد و یا شانه ها حتما به پزشک خود مراجعه نمایید.

کاربرد:

– جهت بانداژ سریع و راحت در شکستگی های استخوان ترقوه

سایزهای موجود:
XLarge, Large, Medium, Small