هالوکس والگوس یا انحراف شست پا چیست؟

هالوکس والگوس یا انحراف شست پا

هالوکس والگوس یا انحراف شست پا :منظور از هالوکس ،شست پا و والگوس به معنای انحراف به سمت خارج میباشد.

این اختلال که معمولا زمینه ارثی دارد اغلب در خانمها دیده میشود.

از عوامل مستعد کننده پوشیدن کفشهای پاشنه بلند و پنجه باریک میباشد.

برحسب میزان انحراف، شدت درگیری مشخص میگردد.

در موارد شدید انگشت دوم برروی انگشت شست قرار میگیرد.

ابتدا بیمار فاقد درد میباشد اما به مرور براثر سایش لبه داخلی برجستگی با کفش، قرمزی التهاب و درد بروز می کند و در نهایت مفصل تخریب شده و ایجاد آرتروز و درد و محدودیت حرکتی مینماید.

هالوکس والگوس یا انحراف شست پا

تشخیص: به طور طبیعی لبه داخلی انگشت شست در امتداد حاشیه داخلی قوس پا میباشد و هیچگونه برجستگی در محل مفصل وجود ندارد
در زمان ابتلا این راستا بهم خورده و بر روی مفصل برجستگی ایجاد میگردد

درمان : درمراحل ابتدایی با اصلاح کفش و نیز انجام حرکات تمرینی مناسب میتوان از پیشرفت انحراف جلوگیری کرد
درموارد پیشرفته از پد بین انگشتی، آتل های شبانه و صندل اصلاحی استفاده میشود.
آخرین راه درمان جراحی است که چندین متد مختلف وجود دارد که بسته به میزان انحراف و نیز تبحر جراح بکار برده میشود