پای چنبری چیست؟

پا چنبری

پا چنبری نوعی بیماری مادرزادی است که با ناهنجاری پا بروز میکند.

در این بیماری پنجه های پا به داخل و پاشنه به خارج چرخیده و چین عمیق در کف پا ایجاد می شود و پا را از مچ به پایین متمایل می کند.

همچنین عضلات ساق ضعیف است و سایز پا نیز کوچکتر از نرمال است

بیشتر نوزادان پسر درگیر پای چنبری مادرزادی هستند که میتواند یک پا یا هردوپا را درگیر کند.

شدت بیماری نیز میتواند خفیف تا شدید باشد و به محض تشخیص باید درمان شروع گردد.
درحال حاضر درمان با روش گچ گیری سریال به روش پونستی انجام میشود که نوزاد بطور هفتگی ویزیت شده و ابتدا پا در وضعیت اصلاحی ماساژ داده شده و بعد گچ گیری میشود وبتدریج با گچ وضعیت پا اصلاح میگردد.

همچنین در جلسات پایانی ممکن است نیاز به آزادسازی تاندون آشیل گردد که بطور سرپایی انجام میشود

ممکن است موارد خیلی شدید و مقاوم بعد از سن ۶ ماهگی تحت جراحی قرار گیرد

درمان چه بصورت گچ گیری سریال باشد و چه بصورت جراحی، پس از اصلاح حتما تاسن دبستان نیاز به کفش طبی و بریس میباشد و بدلیل احتمال عود بالا حتما باید پوشیدن کفش و بریس رعایت شود

درصورت عدم درمان ،فرد دربزرگسالی روی لبه خارجی پای خود راه خواهد رفت.

روش درمان پا چنبری در بزرگسالی ،برش دادن استخوانهای پا و جوش دادن آنها بیکدیگر است.