Home Phone

گودی کمر یا لوردوز چیست؟

گودی کمر یا لوردوز

گودی کمر یا لوردوز به معنی افزایش تقعر ستون مهره کمری است.

در گودی کمر یا لوردوز قوس ستون کمری به جلو بیشتر شده، شکم به جلو آمده و باسن به عقب میرود.

گودی کمر یا لوردوز

ستون مهره از روی هم قرار گرفتن ۷ مهره گردنی و در پایین آن ها ۱۲ مهره سینه ای و در پایین آنها ۵ مهره کمری و سپس مهره خاجی و دنبالچه ای تشکیل شده است.

اگر ستون مهره را از جلو نگاه کنیم مهره ها در یک خط صاف و عمود قرار گرفته اند ولی اگر از کنار به ستون فقرات نگاه کنیم متوجه میشویم که مهره های گردنی و سینه ای و کمری قوس هایی را درست میکنند.

مهره های سینه ای طوری قوس دارند که تحدب آنها به سمت عقب است.

اما مهره های گردنی و کمری طوری قرار میگیرند که تحدب آنها به سمت جلو است.

این قوس به جلوی مهره های گردنی و کمری را لوردوز Lordosis میگویند.

البته بعضی از مردم به لوردوز کمر گودی کمر هم میگویند.

این گودی کمر تا حدی طبیعی است ولی در بعضی از افراد این گودی زیاد میشود.

افزایش گودی کمر یا لوردوز موجب بروز مشکلاتی مانند کمردرد و احساس خستگی در کمر میشود.

با افزایش لوردوز قامت آراسته فرد از بین میرود و فرد حالت بیحال و خمودگی به خود میگیرد.