دسته محصولات ویژه

قوزبند طبی

قوزبند طبی

قوزبند طبی قوزبند طبی یا Anti Kyphotic یک ارتز یادآورنده حرکتی (kinesthetic Reminder) است. استفاده از قوزبند طبی به همراه حرکات اصلاحی می تواند به اصلاح قوز پشتی در وضعیت های مختلفی همچون نشستن در پشت میز، ایستادن و راه رفتن…