TLS Corset

TLS Corset نوعی کمربند نیمه سخت و معروف به کمربند فنردار میباشد که از زاویه فوقانی کتف تا لگن را در برمیگیرد،

یعنی بلند بوده و محدوده مهره های کمری و پشتی را همزمان حمایت میکند .

بعلاوه دو بند سرشانه ای نیز دارد که باعث ثبات بیشتر مهره های پشتی در خمش بسمت جلو میگردد .

کمربند های فنردار تماما از پارچه کتان خالص به همراه کش های مخصوص میباشند.

این کمربند در “lمرکز تخصصی ارتز و پروتز رجبی راد” در تمامی سایزهای دور کمر با اختلاف ۵ سانتی متر موجود است.

کاربرد:

– آسیب های خفیف دیسک های کمری و پشتی
– آرتروز خفیف مفصل ساکروایلیاک(لگن)
– گرفتگی و اسپاسم عضلانی
– موارد نیاز به کنترل کم در حرکات و کاهش درد
– بعد از جراحی های مختلف کمر برای ثبات نسبی
– کمردرد های مزمن